De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is medeverantwoordelijk voor goed cultuuronderwijs op school. De raad beslist mee over het cultuurbeleid en de beschikbare middelen.

De medezeggenschapsraad bepaalt mede de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs en overlegt met de directie over het beleid van de school. Bijvoorbeeld meepraten over de besteding van geld en gebouwen of over welke methodes de school gebruikt. Dat betekent dat de medezeggenschapsraad medeverantwoordelijk s voor cultuuronderwijs.

Cultuureducatiebeleid

De interne cultuurcoördinator is verantwoordelijk voor het cultuureducatiebeleid en maakt een plan dat het team, de directie en eventueel de medezeggenschapsraad gaan vaststellen. Als de school nog geen cultuurcoördinator heeft, dan kan de medezeggenschapsraad samen met de directie een cultuureducatiebeleid ontwikkelen.

Nog beter is om een cultuurcoördinator aan te stellen. Tijdens de cursus icc leert de cultuurcoördinator uitgebreid hoe kwalitatief cultuuronderwijs eruit ziet. Als het cultuurplan eenmaal is vastgelegd, blijft de cultuurcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie ervan.

Financiën

Met of zonder cultuurcoördinator, voor goed cultuuronderwijs moet een school geld uittrekken voor bijvoorbeeld de uren van de cultuurcoördinator, materialen, professionele voorstellingen en bezoek van culturele instellingen. Tot en met 2011 krijgt iedere basisschool in Nederland € 10,90 per leerling voor cultuuronderwijs. Het is nog onduidelijk wat er na 2011 gaat gebeuren, mogelijk blijven scholen dit bedrag ontvangen, maar wordt het onderdeel van de lumpsum.

Sommige scholen besteden dan ook meer geld aan cultuuronderwijs, bijvoorbeeld vanuit de lumpsum of de ouderbijdrage. De kosten voor de cursus icc of voor andere bijscholing van het team voor cultuuronderwijs kunnen uit het scholingsbudget betaald worden. 

Ook interessant

Inspiratie