Ik ben ouder

Cultuuronderwijs biedt je kind kennismaking met kunst, cultuur en erfgoed. Creativiteit en talenten ontdekken staan voorop; beide vaardigheden zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Iedere basisschool geeft cultuuronderwijs aan de kinderen, het is een verplicht vak. Op veel basisscholen is de interne cultuurcoördinator (icc'er) verantwoordelijk voor het cultuuronderwijs.

De interne cultuurcoördinator

Een cultuurcoördinator zorgt voor cultuur op school. Iedere school pakt dit anders aan. Sommige geven cultuuronderwijs als een apart vak, bijvoorbeeld met lessen tekenen of muziek. Andere proberen cultuuronderwijs zoveel mogelijk te verwerken in andere vakken of in projectweken. De cultuurcoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van culturele activiteiten binnen en buiten de school. Hij of zij boekt bijvoorbeeld professionele theatervoorstellingen voor de kinderen of organiseert dat de kinderen naar een museum of een fort gaan.

Wat kun je doen als ouder?

Als je het belangrijk vindt dat kinderen goed cultuuronderwijs krijgen, dan kun je de cultuurcoördinator ernaar vragen. Misschien heb je ervaring met kunst en cultuur en wil je een activiteit organiseren of wil je de kinderen begeleiden tijdens een uitstapje naar een museum. Sommige cultuurcoördinatoren houden een lijst bij van ouders die als vrijwilliger willen helpen.

Heeft de school van jouw kind nog geen cultuurcoördinator? Ga eens praten met de directie van de school, de ouderraad of medezeggenschapsraad en leg het belang van cultuur uit. Jouw enthousiasme en inzet voor cultuur als ouder zal elke schoolleider kunnen waarderen.

Meld je aan voor de icc-nieuwsbrief