Ik ben cultuuraanbieder

Wil je als culturele instelling met het basisonderwijs samenwerken? Dan is de cultuurcoördinator de belangrijkste contactpersoon op scholen.

Steeds meer basisscholen in Nederland hebben een interne cultuurcoördinator. Hij of zij is meestal een leerkracht en soms een directeur die cultuureducatie op school coördineert.

Wat doet een cultuurcoördinator?

Samen met het schoolteam besluit de cultuurcoördinator hoe cultuureducatie wordt vormgegeven. Hij of zij schrijft een beleidsplan voor cultuureducatie, denkt na over de vakken en leerdoelen waarbij het aanbod moet aansluiten en welke cultuureducatieve activiteiten passen binnen de visie op cultuureducatie. Ook de planning en een doorgaande leerlijn horen erbij.

De cultuurcoördinator maakt een keuze uit het aanbod van cultuuraanbieders of overlegt of zij een aanbod op maat kunnen ontwikkelen. De cultuurcoördinator onderhoudt contacten met kunstenaars en culturele instellingen, zorgt voor afstemming tussen verschillende betrokkenen, informeert ouders en enthousiasmeert leerlingen en collega's.

Gecertificeerde cultuurcoördinatoren hebben de landelijke cursus interne cultuurcoördinator gevolgd. Er komen ook steeds meer cultuurcoördinatoren met een certificaat van de pabo-opleidingen. Van gecertificeerde cultuurcoördinatoren mag verwacht worden dat ze een visie op cultuureducatie hebben ontwikkeld die past bij de visie van de school en dat ze cultuuronderwijs vormgeven vanuit die visie.

Contact met de cultuurcoördinator

Elke provincie kent netwerken cultuureducatie waarbij cultuurcoördinatoren zijn aangesloten en waarin ze elkaar een paar keer per jaar ontmoeten. Deze netwerken worden onderhouden door icc-trainers, die vaak werkzaam zijn bij een culturele instelling. Bekijk het overzicht van de contactpersonen en netwerken per provincie.

Meld je aan voor de icc-nieuwsbrief